Kosztorys budowlany Warszawa

Potrzebują Państwo wycenę robót budowlanych?

Metodologia – opracowanie kosztorysu

Metodologia: procedura szacowania wartości prac budowlanych i przygotowania kosztorysu

Przygotowanie kosztorysu budowlanego wymaga uzyskania wielu informacji dla poprawnego oszacowania wartości prac budowlanych. Do wykonania kosztorysu niezbędna będzie dokumentacja techniczna lub plan prac budowlanych, które mają zostać przeprowadzone. Po analizie dokumentacji technicznej i rozmowie o założeniach ekonomiczno-finansowych przechodzimy do szacowania wartości prac budowlanych. Podstawowymi pozycjami kosztorysu, które będą miały wpływ na wynik wyceny są robocizna (R), materiały (M) i sprzęt (S).

Procedura przygotowania kosztorysu:

1. Określenie celu dla którego ma zostać sporządzony kosztorys budowlany

Na wstępie określamy – cel przygotowania kosztorysu.

Przykładowe cele przygotowania kosztorysu:

  • budowa domu jednorodzinnego,
  • remont 3 kondygnacji w budynku urzędu,
  • złożenie oferty na wykonanie prac budowlanych dla inwestora indywidualnego lub instytucjonalnego,
  • procedura przetargowa (przygotowanie wyceny kosztów prac budowlanych oraz kosztorysu ślepego, z tzw. cenami zerowymi).

2. Analiza dokumentacji technicznej lub planowanie prac budowlanych

Podstawą do prawidłowego oszacowania wartości prac budowlanych są założenia techniczne oraz wiedza o procesie wykonawstwa robót budowlanych. Podstawą do analiz jest projekt techniczny robót budowlanych lub inne dokumenty techniczne. W przypadku braku założeń technicznych, kosztorysant po wizji lokalnej i uzgodnieniach z inwestorem instytucjonalnym lub indywidualnym może zaplanować prace budowlane, których wartość będzie szacowana.

W przypadku remontu lub inwestycji w daną nieruchomość, kosztorysant powinien dokonać wizji lokalnej i wykonać obmiaru pomieszczeń podlegających pracom budowlanym.

3. Oszacowanie wartości prac budowlanych

W oparciu o projekt techniczny i zakres prac budowlanych kosztorysant planuje poszczególne pozycje kosztorysowe. Wycena poszczególnych pozycji kosztorysu wykonywana jest w oparciu o obowiązujące normy budowlane. Kosztorysant szacuje wartość robocizny, wartość materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia prac oraz szacuje pracochłonność dla poszczególnych pozycji. Prace są wykonywane w oparciu o legalne oprogramowanie NORMA firmy Athenasoft.

4. Przygotowanie dokumentu finansowego – kosztorysu

Efektem prac kosztorysanta jest szczegółowa wycena robót budowlanych w rozbiciu na pozycje:

  • kosztorys w formie wydruku komputerowego (dokument),
  • kosztorys w formie elektronicznej (e-mail, płyta CD).

Oferta kosztorysów budowlanych

# Rodzaj kosztorysu Zakres prac Termin realizacji
1 Kosztorys wstępny Oszacowanie wstępnych kosztów prac budowlanych do uzgodnienia
2 Kosztorys inwestorski Szczegółowa kalkulacja robót budowlanych sporządzana dla potrzeb inwestora do uzgodnienia
3 Kosztorys ofertowy Szczegółowa kalkulacja robót budowlanych sporządzana dla potrzeb złożenia oferty przetargowej do uzgodnienia
4 Kosztorys powykonawczy Szczegółowa kalkulacja robót budowlanych po zrealizowaniu inwestycji do uzgodnienia

Kontakt. (Warszawa)

 

Strony internetowe: Kosztorysowanie Warszawa | Inspektor nadzoru budowlanego | Kierownik budowy | Energia elektryczna | Ród Nasierowskich od 1415r.