Kosztorys budowlany Warszawa

Potrzebują Państwo wycenę robót budowlanych?

O mnie

Ekspert ds. budownictwa i kosztorysowania robót budowlanych
Tadeusz Nasierowski – ekspert ds. budownictwa i kosztorysowania robót budowlanych z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr St-694/83. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej. Karierę zawodową rozpoczynał w Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego Warszawa-Południe. Następnie założyciel i wieloletni szef firmy Usługi Budowlane Tadeusz Nasierowski realizującej zlecenia na rzecz m.in.: Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Wytwórni Surowic i Szczepionek. Posiada doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, szacowaniu kosztów robót budowlanych. Pełnił samodzielne funkcje kierownika budowy czy inspektora nadzoru. Obecnie ekspert ds. budownictwa oraz konsultant ds. kosztorysowania procesów budowlanych.
Specjalizuję się w kosztorysowaniu robót budowlanych
Sporządzam na indywidualne zlecenie kosztorysy budowlane (inwestorskie, powykonawcze) na potrzeby inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, firm budowlanych, biur projektowych oraz banków. Podstawą sporządzenia kosztorysu są:
 • założenia techniczno-ekonomiczne,
 • zakres prac remontowo-budowlanych,
 • wizja lokalna,
 • obmiar prac budowlanych,
 • projekt architektoniczny.
Kosztorysy sporządzam za pomocą szeroko wykorzystywanego w branży programu NORMA firmy Athenasoft. Efektem prac jest sporządzony dokument – kosztorys zawierający szczegółowe zestawienie robót budowlanych w formie elektronicznej oraz w formie wydruków komputerowych. Kosztorysy budowlane są sporządzane w oparciu o 25-letnie doświadczenie zawodowe w wykonawstwie robót budowlanych, dlatego sporządzane przeze mnie kosztorysy budowlane oferują rzetelną i miarodajną wycenę kosztów procesu budowlanego.
Kosztorysy sporządzane są zgodnie:
 • z obowiązującymi normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego,
 • z praktyczną wiedzą techniczną w zakresie wykonawstwa robót budowlanych (ponad 25 lat w branży budowlanej)

Dotychczasowi zleceniodawcy

 • inwestorzy indywidualni (wycena kosztów budowy domów jednorodzinnych, wycena kosztów remontów domów jednorodzinnych i mieszkań dla banków),
 • inwestorzy instytucjonalni (przedsiębiorstwa i instytucje publiczne – wycena robót budowlanych i remontów),
 • wspólnoty mieszkaniowe (wycena robót budowlanych)
 • przedsiębiorstwa budowlane (wycena robót budowlanych na potrzeby sporządzania ofert)
 • biura projektowe.

 

Strony internetowe: Kosztorysowanie Warszawa | Inspektor nadzoru budowlanego | Kierownik budowy | Energia elektryczna | Ród Nasierowskich od 1415r.