Kosztorys budowlany Warszawa

Potrzebują Państwo wycenę robót budowlanych?

Kosztorysy budowlane – Rodzaje kosztorysów budowlanych

Kosztorys wstępny

Po podjęciu decyzji o budowie domu, czy przeprowadzeniu remontu – niezbędne jest określenie szacunkowej wartości robót budowlanych. Planowany zakres remontu czy budowy domu dokonany na etapie projektu architektonicznego umożliwia indywidualne dostosowanie zastosowanych w projekcie materiałów do możliwości finansowych inwestora.

Kosztorys wstępny  pozwala zoptymalizować koszty budowy i daje wstępną informację o wartości robót budowlanych. Odpowiedź na pytanie ile będzie kosztowała budowa czy remont jest cenną informacją dla osób planujących zaciągnięcie kredytu – będzie to podstawowa informacja potrzebna do ustalenia zdolności kredytowej przez bank. Jest także narzędziem pozwalającym zoptymalizować koszty budowy i uzyskać informację czy projekt jest dostosowany do budżetu jakim dysponujemy.

Planowanie finansowe kosztów budowy jest jednym z krytycznych elementów każdej budowy. Wykonanie kilku projekcji kosztów budowy na etapie projektu budowlanego pozwala wyeliminować ryzyko nieukończenia budowy w trakcie.

Kosztorys inwestorski

Po wykonaniu wstępnego kosztorysu i opracowaniu projektu architektonicznego kolejnym krokiem jest opracowanie  szczegółowej kalkulacji robót budowlanych. Wycena kosztów budowy musi zostać opracowana precyzyjnie w oparciu o wymogi techniczne. Wycena szczegółowa kosztów budowy wymaga opracowania dokumentu finansowego jakim jest kosztorys inwestorski. Jest to kluczowy dokument pozwalający określić:

 • budżet budowy
 • koszty poszczególnych etapów prac budowlanych lub remontowych

Kosztorys inwestorski jest narzędziem, które pozwala podjąć decyzję o podjęciu prac budowlanych oraz dostarcza inwestorowi niezależnej i obiektywnej informacji o kosztach budowy. Sporządzenie tego typu wyceny robót budowlanych wymaga od kosztorysanta posiadania praktycznej wiedzy technicznej.

Po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego, inwestor posiadając pełną informację o kosztach może świadomie zacząć poszukiwania wykonawcy do budowy domu lub przeprowadzenia remontu. Na życzenie inwestora jesteśmy w stanie dostarczyć (dla potrzeb wyłonienia odpowiedniego wykonawcy) kosztorys inwestorski nie zawierający cen – jest to tzw. kosztorys ślepy. Kosztorys ślepy funkcję doradczą w procesie podejmowania decyzji, który wykonawca zapewni nam przeprowadzenie prac budowlanych najtaniej. Potencjalni wykonawcy wprowadzają do ślepego kosztorysu swoje ceny i narzuty, a inwestor otrzymując oferty jest w stanie obiektywnie porównać wszystkie dokumenty tzw. kosztorysy ofertowe.

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy to dokument finansowy pozwalający wykonawcy robót budowlanych startować w przetargu na wykonanie robót budowlanych. Oszacowanie wartości robót budowlanych jest wykonywane w oparciu o indywidualne ustalenia z wykonawcą robót budowlanch dla potrzeb konkretnego projektu. Kosztorysy ofertowe  wykonuje się w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną lub na podstawie kosztorysów ślepych (kosztorysu inwestorskiego bez cen). Z punktu widzenia wykonawcy istotne jest wykonanie kosztorysu ofertowego, który umożliwia zaproponowanie konkurencyjnych cen wykonania robót oraz zrealizowanie zysku po wygraniu przetargu na prace budowlane.

Kosztorys powykonawczy

Proces budowlany jest uzależniony od wielu czynników m.in. wzrostu cen materiałów budowlanych, wzrostu kosztów robocizny i sprzętu. Wiele zmiennych czynników ma wpływ na ostateczną wycenę kosztów budowy tj. opóźnienia .  Plany finansowe wyceny kosztów budowy tj. kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy wykonywane są na określony dzień, przed podjęciem prac budowlanych. W zależności od realizowanej inwestycji prace budowlane są procesem krótkotrwałym lub długoterminowym. W tym drugim przypadku – bardzo ważnym etapem prac budowlanych jest kontrola kosztów prac budowlanych już wykonanych (etapów budowy). Wycena kosztów powykonawczych pozwala odpowiedzieć na pytania:

 • ile środków pieniężnych pochłonęła konkretna inwestycja,
 • ile środków pieniężnych zostało w budżecie na realizację inwestycji.

Kosztorys powykonawczy jest podstawą do podjęcia negocjacji finansowych z wykonawcą. Z punktu widzenia inwestora jest narzędziem kontrolnym pozwalającym trzymać w ryzach koszty inwestycji oraz wyeliminować ryzyko zawyżenia kosztów budowy przez wykonawcę.  Jest to dokument finansowy jednocześnie potwierdzający wykonanie poszczególnych etapów prac budowlanych czy remontowych – spełnia funkcję dokumentującą przebieg wykonanych robót budowlanych.

Wycena kosztów budowy

Kosztorysy ślepe, inwestorskie, ofertowe i powykonawcze oferowane przez nas są opracowywane na podstawie:

 • projektu technicznego
 • norm budowlanych
 • obmiarów i przedmiarów (dostarczonych przez klienta lub samodzielnych)
 • aktualnych cen materiałów
 • aktualnych cen robocizny
 • aktualnych cen sprzętu
 • praktycznej i wieloletniej wiedzy o procesie budowlanym

Strony internetowe: Kosztorysowanie Warszawa | Inspektor nadzoru budowlanego | Kierownik budowy | Energia elektryczna | Ród Nasierowskich od 1415r.